Gábor Petneházi

First name: 
Gábor
Last name: 
Petneházi
Title: 
PhD
Position: 
Research Fellow
Telephone: 
+43/512/507-37606
Fax: 
+43/512/507-37699

 

Gábor Petneházi is senior researcher at the University of Szeged, Faculty of Humanities, 'Buda oppugnata' Research Group since 2016. He gained his PhD at the University of Szeged in 2013 dealing with the life and political publications of Farkas Kovacsóczy, chancellor of Transylvania from 1578 to 1594. Between 2013 and 2015 he worked as postdoc fellow at the Hungarian Academy of Sciences, Institute for Literary Studies (Budapest). His scholarly interests embrace 16th-century politics and historiography, the Neo-Latin literature of the period and the dynamic between early modern popular and elite culture. At the LBI he is working on a new project dealing with popular legends and public opinion in 16th-century historiography and especially in the Commentarii of Ferenc Forgách written in the 1570's. The title of his project is: Black Legend of Hungary. Contemporary history writing and common mentality in the Commentarii of Ferenc Forgách.

 

Selected publications:

1.(with Pál Ács) Késre menő vita 1571-ben Murád dragomán (Somlyai Balázs) és Arnoldus Manlius között (Murat dragoman and Arnoldus Manlius disputing till duel in 1571), MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára (Festschrift for István Monok), ed. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina, 39-45.
2. Forgách Ferenc és Don Carlos, avagy ami Heltai Hálójából kimaradt (Ferenc Forgách and Don Carlos or what was dropped out of the Háló of Heltai), Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára (Festschrift for István Bartók), ed. Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton, Budapest, Reciti, 2015, 141-157.
3. Egy kevésbé heroikus gesztus? Zrínyi ujjának mikrofilológiája, avagy a comma Zrinianum (A less heroic gesture? Finger gesture by Miklós Zrínyi, the hero of Sziget), Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15-18. századi Magyarországon (Humanist historiography and neolatin literature in Hungary in the 15-18. century), ed. Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka, Bp., MTA-BTK-ITI, 2015, 66-73.
4. Kovacsóczy Farkas feljegyzései (1563–1567) és a magyarországi kortörténetírás a 16. század derekán (The manuscript notes of Farkas Kovacsóczy: writing contemporary history in mid-sixteenth century Hungary), Irodalomtörténeti Közlemények 118 (2014), 307-324.
5. Kovacsóczy Farkas kortörténeti feljegyzései 1563-1567 (The historical notes of Farkas Kovacsóczy 1563-1567), Lymbus 2012-2013, 55-92.
6. Kovacsóczy Farkas kéziratos feljegyzései és a XVI. századi Mátyás-hagyomány. Elveszett históriás énekeink nyomában (The manuscripts notes of Farkas Kovacsóczy and the literary tradition on Mathias Corvinus in the XVIth century), Irodalomtörténeti Közlemények 116 (2012), 281-299.
17. Erasmo Machiavellizato? Il dialogo di Farkas Kovacsóczy. Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies, ed. Astrid Steiner Weber, Leiden, Brill, 2012, 835-845.
8. Tirade du nez, or nasological remarks on the history of a friendship. Camoenae Hungaricae 2010, 39-45.